VODÍTKEM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Naše společnost Betontransport se snaží snížit dlouhodobé dopady na životní prostředí ve všech místních procesech.

Jasně definované cíle

Neustále se snažíme vyvíjet řešení pro udržitelnou společnost budoucnosti.

Posláním našeho týmu je koordinovat všechny naše aktivity k dosažení tohoto cíle.

S jasně definovanými cíli, dodržováním pokynů a neustálým vývojem chceme být pro naše zákazníky první volbou jako konkrétní výrobce.

Prostředí je pro nás velmi důležité - pro generace dnes i zítra.

Schválení, předpisy a průmyslové požadavky jsou vždy jen minimální úrovní úsilí, které vynakládáme na životní prostředí!

Vodítkem pro životní prostředí