BETON JE UDRŽITELNÝ

Hlavními fakty v tomto případě jsou: absorbér CO2, 100% recyklovatelnost, energetická účinnost, odolnost...

Absorbér CO2

Beton pohlcuje CO2 po celou dobu jeho životnosti - bez jakéhokoli poškození. Odkrytý beton, který nás obklopuje, spolkne CO2 a pomáhá tak odstranit škodlivou látku z atmosféry. Beton během své životnosti absorbuje 20% emisí CO2.

100% recyklovatelný

Beton je ideální pro oběhovou ekonomiku. Drcený beton lze znovu použít při výrobě nového betonu jako recyklovaného kameniva nebo jako základní vrstva při výstavbě silnic. Kromě toho štěpení betonu absorbuje více CO2 než betonová komponenta.

Silný a odolný

Díky své odolnosti a flexibilitě je beton jedním z nejčastěji používaných stavebních materiálů po tisíce let. Optimálně plánované stavby mají dlouhou dobu životnosti - díky tomu je beton udržitelný stavební materiál.

Lokální produkce

Hotový beton je vždy vyráběn na betonárně ze surovin dostupných v lokalitě. Díky tomu jsou dopravní trasy krátké.

Energetická účinnost

Díky tepelné hmotnosti a vzduchotěsnosti betonových konstrukcí zůstávají teploty stabilní. Tím se snižuje spotřeba energie a požadavky na vytápění nebo chlazení.

Není hořlavý

Beton je nehořlavý. Beton není hořlavý a při vystavení ohni nevypouští toxické plyny. Hasiči a pojišťovny se proto shodují: beton je optimální stavební materiál.